5 Beden Teorisi

Sağlıklı insanın vücudu, zihni, ruhu ve çevresi, yaşadığı doğa ve hatta kosmosla bir uyum içersindedir.

Bu alanların herhangi birinde bir dengesizlik meydana geldiğinde, insan hasta olur. Dolayısıyla hastalık tek başına değerlendirilecek bir durum değildir. Bir çok farklı olumsuz etkenin bir araya gelmesi sonucunda ve de insanın rejenerasyon kaynaklarının tükenmesiyle oluşan bir neticedir hastalık.

İnsan hastalandığında günümüzde tedaviye yönelik bir çok farklı yöntemden kendisine uygun olanı bulmakta zorlanabilmektedir. Her metot kendi içinde ümit barındırdığı gibi, yan tesir ve yanıt vermeme gibi riskleride içinde barındırır. 

Alman kökenli bir hekim olan Dr. Klinghardt'ın gelişitirdiği bir metot olan ve bütünsel bir bakış açısını esas alan 5-Seviye-Modeli uygulamalarımızda temel oluşturmaktadır. Bu model anlayışında hastalıklar ve blokajlar insan bedenin 5 seviyesinden bir veya birden fazlasında oluşur. Bu 5 seviyede oluşan düzensizlikler teşhis edilip tedavi edildiğinde, birçok hastalığın temeli ortadan kaldırılmış olur ve hasta sağlığına kavuşur. Bu 5 seviye aşağıdaki gibi sıralandırılır:

1. Seviye: - Fiziki Beden (en alt seviyedir)

En alt seviyede bulunan yoğun cismani bedenimizdir. 5 duyumuz (görmek, duymak, koklamak, tatmak, hissetmek) bu seviyeye aittir ve dünya ile bağlantımızı sağlamaktadır, Tibbi kimyasal ve natürel ilaçların tesiri bu alandadır.

2. Seviye – Enerjik Beden

Bedensel (somatik) ve otonom sinir sistemimiz bedenimizin uzunluğu ile doğru orantılıdır ve elektrik akımı böylece bedenimizde dağılır.  Elektrokardiyogramm ve EEG ölçümleri bu seviyeye aittir.

3. Seviye - Mental / Biofoton Bedeni:

Bu alan bir bilgisayar gibi çalışır, bize tüm anılarımızı hatırlatır, yeni duyusal algıları işleme alır, kaydeder ve algiıarımıza anlam verir. Tüm anılarımız ve öğrendiklerimiz bu alanda işik parçacıkları olarak kaydedilmiştir. Bütün bilgiler, öğrendiklerimiz, düşüncelerimiz, hissettiklerimiz ve yaşadıklarımız ilk hücresel oluşumumuzdan bugüne kadar bu alana yüklenip kaydedilir. Bu alan Biofoton alanıdır.

4. Seviye - Sezgisel Beden:

Bu alan mantık ile anlaşılamayan va açıklanamayan alandır. Algılarımızdan, konuşmalarımızdan, bilgilerimizden ayrı ve farklı bir alandır. Ancak sezgilerimizle bu alanı anlamaya çalışabiliriz, manıik yürüterek analiz edemeyiz. Çok düşündüğümüz bir insanın o an bizi araması buna bir örnektir. İçinizdeki his bir olayın olacağını size söyler ve o olay gerçekleşir. Bu alanda yaşayan ve hisseden insanlar digerlerine göre çok daha huzurludurlar; denizi seyretmenin, çiçek koklamanın, kuşların sesini dinlemenin verdigi huzur gibi!

Rüyalar, hissiyatlar, içsel resimler ve aile dizilimleri bu alana aittir.

 

5. Seviye - İlahi Bağlantı

Bu alan tamamen hasta insan ve Yaratıcısı arasında olan alandır.  İçtenlikle yapılan bir duanın ve samimiyetle yapılan bir iyiliğin insanın sağlığınıa kavuşmasına vesile olabileceği gibi durumları içersinde barındır.

 

Her bir seviyenin / alanın kendine öz tedavi teknikleri vardır. Gayretimiz ve amacımız her alan için size gereken tedaviyi ve uygulamaları sunabilmektir.